Sagita / ČLÁNKY / JAK VYDĚLAT MILIÓNY na zakázce získané mimo plán za cenu rovnající se nebo dokonce nižší, než jsou výrobní náklady?

JAK VYDĚLAT MILIÓNY na zakázce získané mimo plán za cenu rovnající se nebo dokonce nižší, než jsou výrobní náklady?

POZOR! Toto platí pouze pro segmentovaný trh – tedy jen tehdy, pokud mimořádná zakázka za sníženou cenu neovlivní normální prodejní ceny.

Modelový příklad:
Výrobek ve standardní konfiguraci se běžně prodává za 8 000 Kč
Jeho cena sestává z: 3 000 Kč (fixní náklady) + 4 500 Kč (variabilní náklady) + 500 Kč (marže).
Roční produkce je 10 000 ks, kapacita výroby je ovšem 15 000 ks. Výrobní náklady jsou kalkulovány na produkci 10 000 ks/rok.

Vysvětlivky:
Fixní jsou takové náklady, které se nemění s počtem vyrobených kusů – jinými slovy, jsou to ty položky, které budou prakticky stejné, ať vyrobíte jeden nebo tisíc kusů. K fixním nákladům patří především odpisy, údržba budov, náklady na energie v nevýrobních budovách, platy režijních pracovníků – a pokud platíte dělníkům fixní plat, tak jsou fixními náklady z velké části i jejich platy.
Variabilními náklady jsou ty položky, které se naopak mění s počtem vyrobených kusů – tedy náklady na materiál, nakupované součástky výrobků, energie potřebná pro výrobu. Z mzdových to mohou být například výkonnostní prémie.
Marže je to, proč to vlastně všecko děláte.

V našem modelovém příkladě je marže relativně malá a jakékoliv její snížení je na hraně rentability.  Pokud budete stát před rozhodnutím, zda vzít mimořádnou zakázku na významné množství výrobků za cenu 7 500 Kč, zdá se, že budete pracovat zadarmo – takové zakázky se berou, když je nejhůře – jen aby výroba nestála. Bude-li po vás chtít zákazník cenu ještě nižší, docházelo by zdánlivě ke ztrátě. Takto to bude interpretovat 99 % manažerů. Co když to ale není pravda?

Zkusme chvíli počítat:

Současná produkce – 10 000 ks
Celkové tržby – 80 000 000 Kč
Celkové fixní náklady firmy – 30 000 000 Kč (3 000 Kč x 10 000 ks)
Celkové variabilní náklady – 45 000 000 Kč (4 500 x 10 000 ks)
Celková marže (zisk) – 5 000 000 Kč (500 x 10 000 ks)

A jak by vypadala celková čísla, kdybychom vzali zakázku na 3 500 ks výrobků za cenu 7 500 Kč (marže je 0 Kč – zisk by tedy neměl vzrůst)?

Nová produkce – 13 500 ks
Celkové tržby – 106 250 000 (8 000 Kč x 10 000 ks + 3 500 Kč x 7 500 Kč)
Celkové fixní náklady firmy – 30 000 000 Kč (3 000 Kč x 10 000 ks – fixní náklady se nemění s počtem vyrobených kusů)
Celkové variabilní náklady – 62 750 000 Kč (4 500 x 13 500 ks = 60 750 000 Kč + 2 000 000 Kč ve zvýšených mzdových nákladech – výkonnostní prémie)
Celková marže (zisk) – 13 500 000 Kč (106 250 000 – 30 000 000 režie a – 62 750 000 Kč variabilní náklady)

CELKOVÝ ZISK SE ZVÝŠIL O 8 500 000 Kč!!!

Jak je to možné?

Vtip je ve fixních nákladech – ty už jsou zaplaceny ve standardní produkci. Jejich výše se nemění s nárůstem výroby.

A jak by vypadala čísla, pokud by zákazník chtěl cenu ještě nižší? Pro výpočet nákladů nás zajímají pouze variabilní náklady. Cena, která je převýší, je zisková.

Je ovšem třeba mít na paměti, že tato kalkulace platí jen a pouze za těchto podmínek:

  1. Pohybujete se na segmentovaném trhu. To znamená, že když poskytnete u mimořádné zakázky mimo plán nižší cenu než je obvyklé, tak se to vaši stávající zákazníci buď nesmí dozvědět, nebo musíte učinit taková opatření, aby i v případě, že se to dozví, nebyli rozezleni. Je několik způsobů, jak to zajistit.
  2. Tato mimořádná zakázka neohrozí normální běh výroby – tedy, disponujete dostatečným přebytkem kapacity výroby. Pokud nemáte nadbytečnou kapacitu výroby, je relativně jednoduché ji navýšit o cca 20 – 30 % bez nutnosti investic do nových strojů nebo budov.

Tyto podmínky jsou celkem jednoduše splnitelné. Pokud budete chtít, poradíme vám.

 

KOMENTÁŘE

JAK VYDĚLAT MILIÓNY
na zakázce získané mimo plán za cenu rovnající se nebo dokonce nižší, než jsou výrobní náklady?

VÝROBA - chytré řízení?

DALŠÍ SLUŽBY

TEORIE OMEZENÍ

Metoda trvalého zlepšování pro úspěšné firmy - www.teorieomezeni.cz

 

Grafické studio Caracal

Grafické studio Caracal

www.caracal.cz

 

Repliky historických listin

www.replikylistin.cz

 

Velko a malo obchod s elektromateriálem

E-shop s elektroinstalačním materiálem - www.shopelektro.cz