Sagita / DOPORUČENÁ LITERATURA

DOPORUČENÁ LITERATURA

Tuto literaturu je podle našeho názoru prospěšné si přečíst. Tučně jsou označeny knihy, ve kterých naleznete nepostradatelné informace z dané problematiky.

Předem děkujeme za případné tipy na další přínosné knihy.

Reklama

Claude C. Hopkins – Můj život v reklamě a Reklama jako věda (Filip Trend)
David Ogilvy – Ogilvy o reklamě (Management press)
David Ogilvy – Zpověď muže, který umí reklamu (PRAGMA)
Sergio Zyman a Armin Brott – Konec reklamy, jak jsme ji dosud znali (Management press)
Claude C. Hopkins - Základy moderní reklamy (MEDIA EMPIRE)
Jitka Vysekalová, Růžena Komárková – Psychologie reklamy (GRADA)
Miloš Toman – Intuitivní reklama (Management  press)
Jon Steel – REKLAMA průzkum, příprava a plánování (Computer Press)
Zdeněk Křížek, Ivan Crha – Jak psát reklamní text (GRADA)
Don E. Schultz – Moderní reklama, umění zaujmout (GRADA)
Paul Hague – Průzkum trhu (Computer Press)
Erik Du Plessis – Jak zákazník vnímá reklamu (Computer Press)

Marketing

Sergio Zyman a Armin Brott – Konec reklamy, jak jsme ji dosud znali (Management press)
Jack Trout, Steve Rivkin - Odliš se, nebo zemři (GRADA)
Seth Godin – Všichni marketéři jsou lháři (Management press)
Miro Veselý - Tvorba webu od A po Zisk
Anja Förster, Peter Kreuz – Nekonvenční myšlení (GRADA)
W. Chan Kim, Renée Mauborgne – Strategie modrého oceánu (Management press)
Mark Hughes – Buzzmarketing (Management press)
Miloš Toman – Intuitivní marketing (Management press)
Ivo Toman – Instinkt zabijáka – Strategie (Taxus)
Ivo Toman – Instinkt zabijáka – Marketing (Taxus)
Ivo Toman – Instinkt zabijáka – Nabídka, která opravdu prodává (Taxus)
Ivo Toman – Instinkt zabijáka – Zavádění změn ve firmách (Taxus)
Ivan Bureš – 10 zlatých pravidel prodeje (Management press)
Ivan Bureš, Pavel  Řehulka – 10 zlatých pravidel péče o zákazníka (Management press)
Ivan Bureš  – Poziční strategie v marketingu (Management press)
Ivan Bureš – Ofenzivní marketing (Management press)
Lidmila Janečková, Miroslava Vaštíková –  Marketing služeb (GRADA)

Podnikání

Jim Collins - Jak z dobré firmy udělat skvělou (GRADA)
Pavel Učeň - Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení (GRADA)
Dan S. Kennedy – Jak uspět v podnikání porušováním všech osvědčených pravidel (Management press)
Firma, která přežije (MEDIA EMPIRE)
První velký film o prodeji, aneb "Kdo umí prodat, umí vše" (MEDIA EMPIRE)
Jak si najímat a udržet dobré zaměstnance (MEDIA EMPIRE)
Reinhard K. Sprenger – Princip zodpovědnosti (PRAGMA)

Teorie omezení

Eliahu M. Goldratt – Cíl I (InterQuality, s.r.o.)
Eliahu M. Goldratt – Cíl II (InterQuality, s.r.o.)
Eliahu M. Goldratt – Kritický řetěz (InterQuality, s.r.o.)
Eliahu M. Goldratt, Eli Schragenheim, Carol A. Ptak – Jak vzniká zisk (GRADA)
Eliahu M. Goldratt, Ilan Eshkoli, Joe Leer Brown – Co nemám, neprodám! (InterQuality, s.r.o.)
Josef Basl, Pavel Majer, Miroslav Šmíra – Teorie omezení v podnikové praxi (GRADA)

Osobní rozvoj

Viktor E. Frankl - A přesto říci životu ano (Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří)
Viktor E. Frankl a Pinchas Lapide - Bůh a člověk hledající smysl (Cesta Brno)
Maxwell Maltz – Psychokybernetika (PRAGMA)
John Assaraf a Murray Smith - Odpověď (Pavel Dobrovský – BETA)
Joe Vitale, Ihaleakala Hew Len - Svět bez hranic
Dale Carnegie – Jak získávat přátele a působit na lidi (Pavel Dobrovský – BETA)
Dale Carnegie – Jak se zbavit starostí a začít žít (Pavel Dobrovský – BETA)
Dale Carnegie – Jak mluvit a působit na druhé při obchodním jednání (Pavel Dobrovský - BETA)
Dr. Joseph Murphy – Moc podvědomí (PRAGMA)
Dr. Joseph Murphy – Žijte po svém (PRAGMA)
Napoleon Hill – Myšlením k bohatství (PRAGMA)
Og Mandino – Největší obchodník na světě (PRAGMA)
Og Mandino – Největší záhada světa (PRAGMA)
Jack Canfield, Mark Victor Hansen – Aladinův faktor (PRAGMA)
Barry Siskind – Čmeláci přece nemohou létat (Management press)
Ivo Toman – Tajemství vnitřní mluvy (Taxus)
Ivo Toman – Debordelizace hlavy (Taxus)
David R. Hawkins, M.D., Ph.D. - Moc versus síla (PRAGMA)

Finance

Robert T. Kiyosaki, Sharon Lechter – Bohatý táta, chudý táta (PRAGMA)
Hary Belsky, Thomas Gilovich – Proč chytří lidé dělají  hloupé chyby když jde o peníze (PRÁH)
George S. Clason –  Nejbohatší muž v Babylóně (PRAGMA)

Ekonomie

Julian L. Simon – Největší bohatství (Centrum pro studium demokracie a kultury)
Peter D. Schiff a Andrew Schiff - Ekonomické bajky pro studované i laiky (DOKOŘÁN)
Peter D. Schiff - CRASH PROOF (Computer Press)

Občanská společnost

Hans-Adam II., vládnoucí kníže z Liechtensteinu - Stát ve třetím tisíciletí (GRADA)
Václav Klaus - Kde začíná zítřek (Knižní klub)

KOMENTÁŘE

JAK VYDĚLAT MILIÓNY
na zakázce získané mimo plán za cenu rovnající se nebo dokonce nižší, než jsou výrobní náklady?

VÝROBA - chytré řízení?

DALŠÍ SLUŽBY

TEORIE OMEZENÍ

Metoda trvalého zlepšování pro úspěšné firmy - www.teorieomezeni.cz

 

Grafické studio Caracal

Grafické studio Caracal

www.caracal.cz

 

Repliky historických listin

www.replikylistin.cz

 

Velko a malo obchod s elektromateriálem

E-shop s elektroinstalačním materiálem - www.shopelektro.cz