Sagita / NABÍDKA SLUŽEB / STRATEGIE FIRMY

STRATEGIE FIRMY

Pod pojmem strategie firmy si většina manažerů představí fascikl papírů, ve kterém je mnoha slovy a grafy popsáno směrování firmy do budoucna. Většina firemních strategií je všeobecná, nekonkrétní a kdyby nebyly vytvořeny, nic by se nestalo. Většina zaměstnanců se o strategii firmy nezajímá, nemají pro to důvod.

Proč tedy tvořit strategii firmy?

Strategie firmy, pokud je vytvořena proto, aby firmě pomohla, určuje směr cesty. Chceme předstihnout konkurenci v tomto konkrétním směru. Ne o jednotky nebo desítky procent. Ale o stovky, tisíce. Vypadá to šíleně, ale pokud přijdeme na takovouto strategii pro vaši firmu, budete na zlepšení o stovky nebo tisíce procent pracovat třeba několik let. Když to zvládnete, konkurence si nebude vůbec umět představit, že by se jí povedlo něco podobného, a bude trvat léta, než vás napodobí. Vy už mezi tím můžete být o hodně dál.

Vypadá to jako utopie, ale je to reálné. V Teorii omezení jsou nástroje pro vytvoření strategie firmy popsané v předchozím odstavci. Jde o to, postupovat krok za krokem podle logického postupu. Odbourávat jednu překážku po druhé.

Strategie firmy by měla splňovat tři základní podmínky, aby mohla fungovat dlouhodobě:

  1. Generovat zisk teď i v budoucnosti - pro majitele
  2. Poskytovat spolehlivé a uspokojivé prostředí teď i v budoucnosti - pro zaměstnance
  3. Uspokojovat trh teď i v budoucnosti - pro klienty

Nutno podotknout, že strategie firmy, která zajistí trvalou konkurenční výhodu je vrcholem optimalizačního procesu ve firmě.Vytvoření strategie firmy, která zajistí takovou výhodu, že konkurenci bude trvat léta, než ji dokáže napodobit, by měla předcházet optimalizace výroby, logistiky, řízení lidí a marketingu.

Jak vytvořit dokonalou strategii firmy?

Především strategii firmy nelze založit na předpovědi - pokud nejste věštec.

  1. Vytvořte dlouhodobou konkurenční výhodu - viz marketing
  2. Segmentujte trh, ne zdroje - viz marketing
  3. Nechtějte 100% ovládnout trh - pokud budete chtít dodávky pro tento trh omezit a nebude zde konkurence, která by vás zastoupila, ztratíte tento trh po čase celý.
  4. Udržujte svoji přítomnost i na méně lukrativních trzích - diverzifikace
  5. Vstupujte do tržních segmentů, které nemají shodný tržní cyklus - stejné vzestupy a poklesy -  diverzifikace

 

Chcete-li pomoci s formulací strategie vaší firmy, zavolejte na tel.: +420 776 025 160, nebo napište na e-mail radek@sagita.cz

KOMENTÁŘE

JAK VYDĚLAT MILIÓNY
na zakázce získané mimo plán za cenu rovnající se nebo dokonce nižší, než jsou výrobní náklady?

VÝROBA - chytré řízení?

DALŠÍ SLUŽBY

TEORIE OMEZENÍ

Metoda trvalého zlepšování pro úspěšné firmy - www.teorieomezeni.cz

 

Grafické studio Caracal

Grafické studio Caracal

www.caracal.cz

 

Repliky historických listin

www.replikylistin.cz

 

Velko a malo obchod s elektromateriálem

E-shop s elektroinstalačním materiálem - www.shopelektro.cz